Frédéric Pattar (Création), Mâche, Britten

Festival International des Quatuors en Lubéron : Beethoven – Pattar – Bartok – Schulhoff

Beethoven |Pattar | Dutilleux

Plaisir du Quatuor : Pattar, Dutilleux, Aurier

Pattar | Schubert

Pattar | Debussy | Britten

Pattar | Schubert